Pavel Luňáček

Údržba střechy po zimě

Konec poezie.

Ladovská zima je nenávratně pryč.

Obleva.


Pomalu tající sníh udržuje na střešní krytině neustálou vlhkost, která snadno prostupuje do všech spár a trhlin. I ojedinělé, doznívající noční mrazíky mohou způsobit nemalé problémy díky známé anomálii vody, a to její roztažnosti dosáhne-li bodu mrazu. I sebemenší množství vody v prasklině izolace, netěsnosti krytiny, zamrzne a několikanásobně zvětší svůj objem, čímž dále zvyšuje míru poškození částí izolace, krytiny, jejího ukotvení apod.

Sesouvající se sněhová hmota by mohla poškodit sněhové zábrany či jejich ukotvení.

Nízké zimní teploty řádně prověří izolační a tmelicí materiály, jejich porušení může vést k zatékání a vzniku plísně.

Několik důležitých bodů, na které bychom při kontrole neměli zapomenout.

  • Kontrola průchodnosti okapů (např. zanesení listím), jejich celistvosti a těsnosti.
  • Kontrola střešní krytiny, případně izolace zejména ploché střechy, kde je třeba věnovat pozornost celistvosti spojů, zkontrolovat případný výskyt bublin v ploše.
  • Kontrola klempířských prvků - oplechování, např. kolem komínů.
  • Kontrola povrchového materiálu krytiny, zejména plechové.
  • Kontrola tmelených spár, pružnost tmelu, trhliny, přilnavost ke všem plochám.
  • Kontrola vnitřku střechy, stav krovů, těsnost dřevěných oken apod.

Střecha našeho domu celou zimu dobře sloužila. Chránila nás před vším nečasem, chladem a vlhkem.

S příchodem jara přichází i čas se střeše našeho domu odměnit, opravit případná poškození vzniklá v důsledku zimního období a připravit ji na zimu další.

Samozřejmě je možné provést kontrolu a případně i menší opravy střechy vlastními silami s pocitem, že jsme ušetřili nějakou tu korunu, ale praxe neustále ukazuje, že pár stokorun, utracených za práci profesionála, vybaveného praxí, technikou a povolením k práci ve výškách se rozhodně vyplatí. Což jistě oceníme v další zimní sezóně, kdy je na řešení jakékoli přehlédnuté či nesprávně ošetřené závady již pozdě.

+420 777 800 181