Pavel Luňáček

Izolace střech

Střecha je neustále vystavována změnám a účinkům povětrnostních podmínek. Ať už je to vítr, déšť, slunce nebo mráz, všechny tyto klimatické změny nějakým způsobem ovlivňují tepelnou pohodu v domě.

Zateplování střechy vám přinese mnohé výhody:

  • úspora energií
  • zabránění úniku tepla do okolí v zimě
  • izolace střechy v létě

Zateplení střechy vám ušetří peníze. Střecha představuje podstatnou část celkové venkovní plochy domu. Pakliže není dostatečně střecha zateplená, dochází k velkým únikům tepla. Při stavbě i rekonstrukci střechy je tedy nutné brát v úvahu její kvalitní zateplení.

Naše firma provádí zateplování střech technologií POLYDEK (DEKTRADE).

Jedná se o dílce z objemově stabilizovaného, samozhášivého expandovaného polystyrenu. Tento polystyren je dodáván v několika tvarech a je určen pro použití na střeše. Je tvořen asfaltovým pásem v několika různých variantách, kdy záleží na druhu asfaltové hmoty a nosné vložce. Asfaltový pás na dílci POLYDEK přesahuje okraje desky polystyrenu a tím je možné spojení se sousedními díly. Systém POLYDEK je určen pro provedení tepelně-izolační a hydroizolační vrstvy ve všech klasických izolačních skladbách.

Tepelná izolace má nízkou hmotnost a je možné redukovat počet vrstev. To umožňuje použití systému POLYDEK na střechy s požadavkem na malé zatížení vrstev střešní skladby.

Za výhody systému POLYDEK můžeme jmenovat nízkou nasákavost expandovaného polystyrenu, rychlost pokládky, vodotěsnost. Díky rychlé pokládce je možné POLYDEK použít i za méně příznivých a méně stabilních klimatických podmínkách. Tepelná izolace je ihned po položení dílců chráněna proti povětrnostním vlivům. Střešní plášť je vodotěsný po svaření přesahů, napojení nakašírovaného pásu na navazující konstrukce a utěsnění pracovní spáry.

+420 777 800 181